Cough Syrup for Child & Adult, ကလေး၊လူကြီးချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးရည်များ

Ks - 2400
  • Cetridex syrup 60ml
  • 5ml / Cetrizine 5mg+Dxtromethorphan 10mg+Ambroxol 15mg
  • 1 bot Syrup

Each 5ml contains Cetrizine 5mg+Dxtromethorphan 10mg+Ambroxol 15mg

Description