Cough Syrup for Child & Adult, ကလေး၊လူကြီးချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးရည်များ

Ks - 3700
  • Benalix syrup 120ml
  • 5ml/ Ammonium 135mg & Diphenhydramine 12.5mg
  • 1bot Syrup

5ml / Ammonium chloride 135mg & Diphenhydramine HCI 12.5mg

Description